Procedura reklamacyjna

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy wysyłając zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- dokładny opis usterki i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku przesłania oświadczenia lub formularza o odstąpieniu od umowy drogą mailową konsument jest proszony o dołączenie do przesyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.

Reklamacje w formie pisemnej oraz reklamowane przedmioty należy wysłać na adres:

 

ABAD

ul. Michała Spisaka 17

02-495 Warszawa

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług od dnia zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki, za wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy do sprzedawcy. Informujemy, że jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zgodnie z ustawą sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu.

 

Zgodnie z w/w ustawą konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Aby odstąpić od umowy, najpierw należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli wysyłając oświadczenie za pomocą formularza kontaktowego lub w formie tradycyjnej. 

Prosimy korzystać ze wzoru odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy nadać na adres:

ABAD

ul. Michała Spisaka 17

02-495 Warszawa

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje wobec:

- świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość,

- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.